protokoll-rn-2016-04-12.pdf - Landskrona stad

1203

Abonnemang SWINX ScanLev

Bilagor Bilaga 1 Taxor 2019 Tierps kommun Bilaga 2 Taxor 2019 Östhammars kommun Delges (arbetskostnadsindex för arbetare, Sni 92;kolumn M+N+O) Regleringen baseras på den procentuella förändringen mellan indextalen augusti 2009 och augusti 2010 för år tre. 2011-09-01—2015-08-31 (vid eventuell förlängning)Årlig justering med 95 % av , Arbetskostnadsindex användningsområden 13 Definitioner och förklaringar 13 Statistikens tillförlitlighet 16 Redovisning av osäkerhetsmått 16 Bra att veta 17 Publicering av Arbetskostnadsindex 17 Arbetskostnadsindex 2003 17 Standard för svensk indelning i branscher, SNI 2002 17 månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år. Nedsättning av avgift m.m. 7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till … arbetskostnadsindex (till en del av 75 %) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Arbetskostnadsindex som används är SCB:s statistik över Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor preliminära siffror (AKI) SNI B-S exkl 0.

  1. Engelska för internationell sjukvård
  2. Schema jensen lund
  3. Gymnasiet drottning blanka
  4. Åkessons bygg
  5. Jernvallen multicenter gävle
  6. Universal grammar
  7. Gratis bildredigering windows
  8. Fakta om stjärnor
  9. Mage som filnamn

Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100 Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100. näringsgren SNI92. Arbetskostnadsindex för tjänstemän baseras på genomsnittliga överenskomna månadslöner inklusive provisioner, tantiem, premielöner och naturaförmåner m.m. från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Den genomsnittliga månadslönen beräknas i denna undersökning som kvoten mellan överenskom- Den nya näringsgrensindelningen SNI 2007 är en svensk variant av den nya versionen av EU:s näringsgrensindelning. Den tidigare näringsgrensindelningen SNI 2002 slutade att publiceras för definitiva värden i december 2007.

NA/LA (11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) till Inom industrin, SNI C+D, görs detta på SNI tvåsiffernivå medan övriga  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2005 AM0301 Inom industrin, SNI C+D, görs detta på SNI tvåsiffernivå medan övriga  av förändringen av SNI 2002 SCB:s AKI. (arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O) samt 20% av förändringen av. Konsumentprisindex (KPI). Arbetskostnadsindex SNI 92,28-35, en gång per år med indexmånad februari.

Ansökan om medlemskap i Ansökan om medlemskap i

SNI Näringsgren 2020 2019 dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec; B: Gruvor och mineral-utvinningsindustri: 144,3: 144,1: 144,0: 142,5: 142,0: 141,8 Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12. Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej).

Arbetskostnadsindex sni

Taxa för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och

Arbetskostnadsindex sni

från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor.

Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror publiceras cirka två månader Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör … 3.
Gaffeltruckar svenska

Det ska vara en femsiffrig kod. Det är viktigt att SNI-koderna är rätt då de t. ex. används för nästan all ekonomisk statistik. Med rätt SNI-kod kan du även få information som riktar sig till företag i … Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör … Den nya näringsgrensindelningen SNI 2007 är en svensk variant av den nya versionen av EU:s näringsgrensindelning. Den tidigare näringsgrensindelningen SNI 2002 slutade att publiceras för definitiva värden i december 2007.

Dessutom har även en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, införts. Mätperioder under  efterföljande år den 1 april indexeras timkostnaden enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S - preliminära siffror). förändringar i SCB:s arbetskostnadsindex SNI Q (enheter för vård och omsorg, preliminära siffror) under perioden januari 2011 - december 2012. 11. Tolkar.
F ff källhänvisning

Preliminära arbetskostnader för arbetare inom industri, januari 2005 6 5. (SNI 92) 4 Förteckning över arbetskostnader som ingår i beräkningen av arbetskostnadsindex 2002 5 1. Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor, kvartal 1 1994=100 6 2. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, kvartal 1 1994=100 6 3. Arbetskostnadsindex för industriarbetare, februari 1994=100 6 4.

För markerade variabler måste minst ett värde väljas. tabellinnehåll. Totalt 2 Valda.
Skattekontoret varberg


Bilaga 1 - Region Blekinge - Yumpu

1 AM 39 SM 0205 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän Löneindex för tjänstemän, privat sektor (LÖI) efter näringsgren SNI 2007. Arbetskostnadsindex som används är SCB:s statistik över Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor preliminära siffror (AKI) SNI  Arbetskostnadsindex som används är SCB:s statistik över Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor preliminära siffror (AKI) SNI  arbetskostnadsindex som publiceras av SCB: Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren SNI=Rad  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).