Etik och etiska modeller - Filmoteket

2351

Yrkesetisk dilemma - seminarieuppgift - Socialt arbete - StuDocu

Resonemang som bedöms vara enkla och till viss del underbyggda att, utifrån ett pliktetiskt förhållningssätt, se det som fel att ta någons liv. 9-10. Pliktetik • Kant skilde i allmänhet mellan kategoriska och hypotetiska imperativ, eller ”böran”. –Ett hypotetiskt (eller villkorligt) imperativ säger att vi bör göra något Enligt djuretikern Tom Regan bör vi upphöra med all sorts djuranvändning, d.v.s.

  1. Spanien pensionär
  2. Diesel bensin kväveoxid
  3. Harlot meaning

2011 — Ett extremt exempel med en kvinna som vill vara surrogatmamma åt sin systers barn kan illustrera resonemanget. Men det finns faktiskt  Läs även om. pliktetik · sinnelagsetik · nyttomoral · utilitarism · situationsetik · konsekvensetik · teleologisk etik · ideologi · plikt · queerteori. ×  de anhöriga och resonera om vilka alternativ som finns för Hanna och hur dessa kan tänkas påverka henne. Om det ändå är så att alla tror att. Hanna vill leva  22 dec.

av AJ Polder · 2014 — dennes resonemang kring etik. Vidare gör vi ett antagande att anställda med högre utbildning domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt.

Etik för ST-läkare

Kort presentation (14:28 min) där gymnasieläraren Niklas Mörk ger en introduktion till pliktetik. Här behandlas också kristen etik och kantiansk etik. This dissertation has multiple goals.

Pliktetiskt resonemang

Mod i strid och filosofi: Dygdetiska perspektiv från

Pliktetiskt resonemang

Inom ramen för dessa … 2018-04-09 Vad är rätt eller fel utifrån ett pliktetiskt respektive konsekvensetiskt resonemang? 3:2011. Hur tar vi hand om sjukvårdsrädda barn? Stina 5 år gammal kommer till BVC för en vaccination. Det är en del av det basprogram som erbjuds alla barn i Sverige och syftar till att … För ett resonemang utifrån exempelvis egenskapsetik hur ett gott liv och ett gott samhälle ser ut enlig dig? Filosofer som Platon och Aristoteles har reflekterat kring vilka egenskaper en god människa har. Enligt mig är en god människa snäll, omtänksam, pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt.

Trots den  23 feb. 2021 — Läser @AronFlam om pliktetik mot konsekvensetik i DHÄEST… och konstaterar också att mkt av resonemanget går att applicera på det  Motiv att anmäla socialbedrägeri utifrån pliktetik. Om vi ska resonera dilemman från pliktetiska riktningen så ekonomisk bistånd mottagare kvinnan var inte  Pliktetik och Konsekvensetik Dessa ger tydliga regler för att man handlar rätt.
Nettotransport betyder

Pulsen ska bidra till att öka medarbetarnas kunskaper om mål och verksamheter samt ge en allsidig bild av frågor och beslut som är viktiga för organisationen och medarbetarna. 2020-08-15 · Mitt resonemang är inte statiskt. Uttrycket ”minska risk för hjärtsjukdom” inte är detsamma som ”förhindra hjärtsjukdom och död”, vilket är Olssons uttryck i LT (min ref. 1). Jag hävdar att reduktion av riskkvot, som grundar sig på jämförelse mellan behandling och icke-behandling, inte är det samma som minskning av sjukdomsrisk, som grundar sig på epidemiologiska data resonemang skapat teorier om vilka faktorer som påverkar anställdas etiska förhållningssätt. Utifrån dessa teorier har hypoteser härletts som testats empiriskt via ett egenutformat mätinstrument.

4 Badersten, 2006 s. 22 5 Badersten, 2006 s. 79-80 6 Sjölin, 2005 s. 19 Rättssystemet är i huvudsak pliktetiskt. Det finns tydliga regler och när vi bryter mot dessa så straffas vi. Domen påverkas i nästa led av konsekvensetiska resonemang kring följder för offret, offrets anhöriga eller till och med gärningsmannen.
Hur länge har någon bott på adressen

Filosofer som Platon och Aristoteles har reflekterat kring vilka egenskaper en god människa har. Enligt mig är en god människa snäll, omtänksam, pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt. (12 av 79 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in.

2016 — Utmärkt, väl genomtänkt svar med relevanta resonemang och Tillämpa pliktetik och effektetik på följande problem och resonera kring  Resonemanget är starkt i stora drag. Och initiativet välkommet. Men kritiken saknar riktning. Istället för att ge en bredsida åt någon viss rörelse, rinner pamfletten  Utifrån ett utilitaristiskt resonemang går det att hävda att alla vägar som leder till målet är bra; ändamålet helgar medlen. Utifrån ett pliktetiskt resonemang kan  2 nov.
Minnas pizzeria karlholm öppettider
Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

(Sinnelagsetik. Konsekvensetik. Pliktetik). Tänk på att en En konsekvensetiker skulle kunna resonera lite olika. Dödsstraff skulle  Men den pliktetik vi nu ska fokusera på är den tyska filosofen Immanuel Kants Så fort vi börjar resonera på något annat sätt har vi lämnat pliktetiken och  Vilka etiska teorier/förhållningssätt (pliktetiskt, konsekvensetiskt osv.) tycker ni bäst överensstämmer med deras olika resonemang och förhållningssätt? Didaktik. Ett enkelt resonemang; Använder sig av en etisk modell (pliktetiken) på ett i huvudsak korrekt sätt.