Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

3551

Stadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i

Sociala relationer har varit centrala för denna hushållning. Män, kvinnor och barn har arbetat med olika uppgifter som ansetts vara … 2021-03-15 Detta är en bok om Sveriges ekonomiska historia under två sekler som präglats av snabb förändring av ekonomi och samhälle – från jordbruks­samhällets omvandling i början av 1800-talet över industrialisering och exporttillväxt till dagens tjänstesamhälle med IT och ny kunskap i centrum. Genom att studerna historiska förändringsprocesser ger Ekonomisk historia dig nya perspektiv på samhällsekonomin. Ämnet ger en bred samhällsvetenskaplig allmänbildning och en fördjupad förståelse för hur våra nutida samhällen har utvecklats. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 00 Om webbplatsen och cookies Lediga jobb För att få en kandidatexamen i ekonomisk historia kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen i ekonomisk historia läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su.se/examen Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors försörjning gestaltat sig under olika tider och i olika delar av världen, och kursen diskuterar även hur organiseringen av produktionen och fördelningen av resurser har sett ut under olika perioder.

  1. Äldreboende lund corona
  2. Amex kontantuttag gräns

435 gillar. Långsiktiga perspektiv på samhällsutveckling - Brought to you by universitetsämnet Ekonomisk historia (Sylls bok kan eventuellt bytas ut mot någon annan bok om det ekonomiska tänkandets historia, tex Ekelund och Hébert, 1997, A history of economic theory and method, Heilbroner, 2000, The worldly philosophers: the lives, times, and ideas of the great economic thinkers, eller Backhouse, 2002, The Penguin History of Economics. Personal vid Ekonomisk-historiska institutionen. Besöksadress: Alfa 1, Scheelevägen 15B, 223 63 Lund Postadress: Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-2220000 (vx) Docent i ekonomisk historia E-post: martin.gustavsson@ekohist.su.se Telefon: 08-674 74 19. Martin Gustavsson är docent i ekonomisk historia. Han forskar om hur organisationer från olika samhälleliga sfärer finansierar verksamheten med blandade intäktskällor. Å ena sidan offentliga organisationer – som myndigheten Moderna Museet – som kompletterar statliga anslag med sponsring från Ekonomisk historia.

Du kan också läsa till en magister eller master i ekonomisk historia inom masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Antagningspoäng för Kandidatprogram i internationella

Konsistoriet beviljade ansökan för Företagsekonomiska institutionen samt Föreningen Ekonomerna – Ekonomföreningen vid Stockholms Universitet. Marie Steinrud, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Su ekonomisk historia

Laschet stöds som kanslerkandidat - Skånska Dagbladet

Su ekonomisk historia

Ekonomisk historia. Här har vi samlat ett antal matnyttiga artiklar inom ekonomisk historia, sådant som rör utrikes- och inrikes handel, detaljisternas genombrott och ekonomins långsiktiga utveckling. Ekonomisk historia är ett brett samhällsvetenskapligt ämne med ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är att studera hur resurser skapas, används och fördelas i olika samhällen och under olika historiska epoker. Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del.

Om Ekonomisk-historiska institutionen Institutionens historia tar sin början 1947-1948 då den nydisputerade docenten i historia, Karl-Gustaf Hildebrand, blev preceptor i ämnet ekonomisk historia. Efter att Hildebrand 1959 utsetts till professor och ämnet 1964 förlagts till den nyinrättade samhällsvetenskapliga fakulteten började en mer omfattande verksamhet att byggas upp. Ekonomisk-historiska institutionen Post adress: Box 513, 751 20 Uppsala E-post: info@ekhist.uu.se Telefon: 018-471 1222. Kontaktpersoner Medarbetare och verksamma Inom ämnet ekonomisk historia tittar vi på samhällsutvecklingen, vad som historiskt påverkat denna och vad som fortsätter påverka. Vi studerar både aktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus i ett ekonomisk-historiskt perspektiv samt klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning. Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen. Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd.
Valkompassen riksdagsvalet

Andrés Palacio Universitetslektor, Doktor i Ekonomisk Historia, Doctor , , , andres.palacio@ekh.lu.se Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Den nationella forskarskolan i ekonomisk historia startade 2014 som ett samarbete mellan institutionerna/avdelningarna för ekonomisk historia i Göteborg, Lund  8 Oct 2019 Fia Sundevall, docent i ekonomisk historia, Stockholms universitet & 2 PhD student, Stockholm university, klas.eriksson@ekohist.su.se  att såväl grundutbildningen som forskarutbildningen i ekonomisk historia är Lärare i grundutbildningen vårterminen 2002. Universitet. GU. LU. SU. UmU. UU. 2013-dec-04 - 2000-2001 // Stockholms Universitet // Ekonomisk historia. Universitet // Ekonomisk historia Stockholm, Historia. Sparad från ekohist.su.se  Ekonomisk historia · Innovation · Teknisk förändring och utveckling · Tillväxt · Urban och regional ekonomi. Några av de frågor Thor Berger försöker besvara i sin  Avhandlingar om EKONOMISK HISTORIA. Sök bland 99304 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

Enrico Debiasi har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med … Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land. Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors materiella livsbetingelser förändras och gestaltar sig under olika tider och i olika delar av världen, globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Wikimedia Commons har media relaterad till USA:s ekonomiska historia.. Underkategorier. Denna kategori har följande 3 underkategorier (av totalt 3). Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia.
Klisterremsa myror

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 30 augusti 2021 Slutar. 16 januari 2022 Studieort.

Disputation i ekonomisk historia: Luis Serratos Luis Serratos vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling. 29 april 2021 kl. 10:15–12:00 Ekonomisk-historiska institutionen Post adress: Box 513, 751 20 Uppsala E-post: info@ekhist.uu.se Telefon: 018-471 1222. Kontaktpersoner Medarbetare och verksamma Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land. Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors materiella livsbetingelser förändras och gestaltar sig under olika tider och i olika delar av världen, globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Kursen behandlar långsiktig internationell ekonomisk och social förändring med fokus på ekonomisk tillväxt, ekonomiskt tänkande, handel, kriser och globalisering från tidig medeltid fram till nutid. Kursens fyra moment sträcker sig från förindustriell tid fram till och med finanskrisen under 2000-talets inledning.
Likvärdig utbildning gymnasiet


Bilen brinner... men problemen är kvar – Berättelser om

E-post: jonatan.stiglund@ekohist.su. Opponent var Jan Bohlin vid ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs på följande länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378. Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden historia su. Master- uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och  Franska utrikespolitiska institutet har publicerat en rapport om hur pandemin har påverkat försvarspolitiken i Europa.