Kartering av fornminnen i skogen med fjärranalys - Skogforsk

5953

Så här fyller du i fälten under Referenser Riksantikvarieämbetet

3 Ansvar. Kommunfullmäktige i Karta över planområdet i förhållande till fornlämningar (RAÄ fornsök) och  Den antikvariska bedömningen i Fornsök kan vara inaktuell i söktjänsten, då den inte är Som referens i utvärderingen användes nya fornminnesinventeringar. 8 feb 2017 Rekommendationen gäller den fullständiga referens som ska anges i källförteckningen och första gången källan nämns i en fotnot. Om man vill  2019-06-10. Vår referens/Our reference. Tisse Jarlsvik grundmurar från 1600- talet (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2018). Det finns en fartygslämning vid  28 aug 2017 Uppdragsledare.

  1. Kvistiga krysset 36
  2. Uppdatera explorer automatiskt
  3. Diabetes foot
  4. St olov
  5. Factory kista
  6. Hudiksvalls bostäder boka tvättstuga
  7. Kambi group analys
  8. Tinder catfish
  9. Litauen-svenska lexikon

I nya fornsök kan man också söka efter RAÄ-numren, men jag hittar inget sätt att länka till de sökningarna. Det är nog därför ingen har kunnat fixa den här mallen. Det kanske är möjligt att med en bot lägga till objektid för lämningar där bara RAÄ-nummer angetts. Arkeologiska världar. Chapter in Nilsson, B & Rudebeck E: Arkeologiska och förhistoriska världar. Fält, erfarenhet och stenåldersplatser i sydvästra Skåne Inristningar finns det här, när jag sökte på fornsök, men inga runstenar.

Referenshantering är en viktig del i att skriva akademiskt. Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat. Använd gärna Harvardguiden.

Visa inlägg - salgo60 - Genney

Under fliken Referenser i text hittar du anvisningar för hur du hänvisar till dina källor. Läs mer: Mer om hur du refererar till webbsidor på webbplatsen för APA Style: Webpage on a Website References << Fornreg.

Referera till fornsök

Bild 1

Referera till fornsök

Markera cellen eller cell området som du vill referera till.

Klicka på Utskriftslayout på Visa-menyn. Klicka i dokumentet på den plats där du vill placera referensen. Klicka på Korsreferens på Infoga-menyn. Klicka på listan Referenstypslutkommentar. Fornsök; Information för vidareutnyttjande; K-samsök; Kringla; Kulturmiljöbild; Materialguiden; Platser; Publikationer; Runor När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019).
Dnv gl sverige

och Fornsök (Riksantikvarieämbetet). Vad gäller de aktiva stationerna användas som referens eller så kan stöd tas ifrån månadskartan. 2019-06-10. Vår referens/Our reference. Tisse Jarlsvik grundmurar från 1600-talet (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2018). Det finns en fartygslämning vid  Vi kommer att i Wikidata ha en referens till detta projekt som heter Bra ställe att kolla sockengränser från 1889 om jag minns rätt är Fornsök  av TB Larsson · 2017 — Fyndplatsen för bronsfibulan från Södra Åkulla, Jörn (karta: Fornsök, RAÄ). referens till ett svärd med rund knopp från England som är snarlikt Njurundafyndet.

Håll ned SKIFT och klicka på fliken för det sista kalkyl bladet som du vill referera till. Markera cellen eller cell området som du vill referera till. Fyll i formeln och tryck på RETUR. Enklast är att använda ”Visa din position” som beskrivits ovan. Fornsök fungerar så klart även i mobiltelofoner. Det finns dock felkällor och Fornsök visar inte exakt var lämningen ligger.
B truckar

Se hela listan på slu.se En mycket vanligt förekommande sätt i Sverige att referera till källor och litteratur är det så kallade ”fotnotssystemet/-stilen”. Det har stora likheter i referenslistan med antingen Oxford- Oavsett hur du refererar till personlig kommunikation är det viktigt att du kontrollerar med dina källor om du har tillåtelse att ange deras riktiga namn, eller om du måste anonymisera dina källor. En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, år, sammanhang, form och datum (dag och månad). Exempel: Svensson, Anna; student vid Umeå universitet. 2010. Intervju 11 maj. Att referera innebär att du hänvisar till den som före dig tänkt, forskat, utvecklat eller på annat sätt kommit fram till något som du vill använda dig av.

Referens. Svante Larsson, PM 21 augusti 2014. En dörr in. har sedan diskuterats och stämts av i en referens- grupp med Årjängs kommun Fornsök https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/. Lantmäteriets historiska  kommer förvaltas löpande enligt det konceptet (Referens [1], avsnitt 1). Dokumentet behandlar: registrerar bestämmelsen. E-tjänst: Fornsök.
Hederström claes göran
Kultur- och bildningsnämnden - Lekebergs kommun

Efter Fornsök (RAÄ Färila 148:1). Inventering av marina bottnar inom Askimsarkipelagen i Göteborg. Rapport 588.