Räkenskapssammandrag - SCB

1212

Bokföra förbrukningsvaror förbrukningsinventarie

5410. Förbrukningsinventarier. -2 252,50. -500,00. 0,0%. 5420. Förbrukningsmaterial.

  1. Nyhetsankare aktuellt
  2. Kollektivavtal elektriker lärling
  3. Ica lager
  4. Leya falcon
  5. Nordes gin
  6. Vad har en barnskötare i lön
  7. Nok i sek
  8. Inre marknaden

5420 Programvaror Utgifter för programvaror, framförallt standardprogram. Anskaffningen … Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial HK Rep o underh invent verktyg Ovr kostn för rep o underhåll Kontorsmaterial Företagsförsäkringar Ovriga kostnader Medlemsvård PIK Årets resultat 8999 Årets resuitat Resuitat Beràknat resultat för Boulesektionen Verifikationsnummer: 1 278 Utsk.riven av Hoaia Small Office 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial; 55 Reparation och underhåll; 56 Kostnader för transportmedel; 57 Frakter och transporter; 58 Resekostnader; 59 Reklam och PR; 60 Övriga försäljningskostnader; 61 Kontorsmateriel och trycksaker; 62 Tele och post; 63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader; 65 Övriga externa Prisbasbeloppet för 2019 uppgår till 46 500 kr. Exempel på förbrukningsinventarier är tangentbord, bokhylla och dammsugare. Förbrukningsmaterial är material som har en livslängd kortare än 1 år och som du förbrukar relativt snabbt, till exempel glödlampor, toalettpapper och papperspåsar. Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier – vad är vad? Förbrukningsmaterial.

5410 Förbrukningsinventarier: Material som förbrukas inom företaget, t.ex. spik, skruv: 5460 Förbrukningsmaterial: Arbetskläder, Terminalglasögon Läs mer på Skatteverkets sida: 5480 Arbetskläder & skyddsmaterial: Annonser jag köper inom Sverige: 5910 Annonsering 4893 Visningslägenheter Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 4894 Administrationsarvode 5410 Förbrukningsinventarier 4895 Bidrag 5412 Arebetsredskap 4896 Reservationer, drift 5415 Dator, datorutrustning 4897 Moms 5420 Programvara 4898 Utlägg för vidaredebitering 5460 Förbrukningsmatriel Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Rep & underhåll R&u hiss R&u tvättstuga R&u vattensystem R&u målningsarbeten R&u utvändigt Gården Fastighetsskötsel entrepr Städning entreprenad Renhållning Kabel-tv Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Hemsideskostnader Telefonmöteskostnad Bank/postkostnader Föreningsavgifter Övriga avdragsgilla kostnader Avskrivn vindskydd/spårmaskin Summa kostnader ÄRETS RESULTAT 2018-11-01- 2019-10-31 450,00 8 520,00 29 650,00 4 700,00 5 910,00 49 130,00 21 275,00 opo 79 199 135,00 -102 908,55 -5 227,00 Förbrukningsinventarier 86 000 Förbrukningsinventarier 86 000 Förbrukningsmaterial 42 000 Förbrukningsmaterial 42 000 Transport av RK till nästa sida = 478 000 Transport av RK till nästa sida 128 000 3010 3011 2350 1220 4010 4960 1930 5410 5460 3010 3011 4010 4960 5410 5460 uppgift 22 Övningsuppgifter, sid 4 [7] finn tio fel - facit 2009-11-05 5410 Förbrukningsinventarier 33 113,15 38 000,00 -4 886,85 5411 Korttidsinventarier 42 245,46 142 000,00 -99 754,54 541 Förbrukningsinventarier 75 358,61 180 000,00 -104 641,39 5420 Programvaror 3 289 359,82 3 169 195,00 120 164,82 542 Programvaror 3 289 359,82 3 169 195,00 120 164,82 5460 Förbrukningsmaterial 112 235,92 212 000,00 -99 764,08 förbrukningsinventarier ingår i ersättningen och tillhör föreningen Hjälp till behövande. Försäkringar Föreningen Hjälp till behövande ska teckna och under överenskommen verksamhetstid 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial: Kontoplan_K1_2018_ver1.

ÅR 2017 BASKONTON KONTOKLASS 3 – 8 - Hultsfreds

Så vad är skillnaden här? – Den är faktiskt inte så stor! En förbrukningsinventarier är ett inköp till företaget som inte är direkt kopplat till själva produktionen och är en sorts inventarie med en kortare livslängd. Förbrukningsmaterial har en livslängd på 0-1 år; Föremål som har en livslängd på mer än ett år och upp till tre år kallas i stället för förbrukningsinventarier.

Forbrukningsinventarier forbrukningsmaterial

Bokföring för frisörer och skönhetssalonger – Guide Ageras

Forbrukningsinventarier forbrukningsmaterial

5410. Förbrukningsinventarier. -2 252,50.

Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. -5.
Kurs investor ab

5460 Förbrukningsmaterial. 6110 Kontorsmaterial. 6210 Telefon och internet. 7830 Värdeminskning inventarier  DVD-R-skivor och fodral förbrukningsinventarier eller förbrukningsmaterial? Kamerabatteri? Läderväska till mobilen?

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. (gruppkonto). -2 487,00. -2 487,00. 0,00. 5901. Lokalkostnad Vegovision.
Marina rosing advokat

förbrukningsinventarier räknas sådana inventarier som har en livslängd som understiger tre år eller är av mindre värde. Exempel på förbrukningsmaterial är biblar, psalmböcker, Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Rep & underhåll Rep & underhåll, hiss R&u tvättstuga R&u vattensystem R&u elsystem Fastighetsskötsel entrepr På startaegetguider.se får du tips och råd som hjälper dig att planera, starta och utveckla ditt företag och/eller din roll som företagare. 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial: Kontoplan_K1_2018_ver1. 6/9 Rad Rad 5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial R6 5410 Förbrukningsinventarier 33 113,15 38 000,00 -4 886,85 5411 Korttidsinventarier 42 245,46 142 000,00 -99 754,54 541 Förbrukningsinventarier 75 358,61 180 000,00 -104 641,39 5420 Programvaror 3 289 359,82 3 169 195,00 120 164,82 542 Programvaror 3 289 359,82 3 169 195,00 120 164,82 5460 Förbrukningsmaterial 112 235,92 212 000,00 -99 764,08 Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Hemsideskostnader Telefonmöteskostnad Bank/postkostnader Föreningsavgifter Övriga avdragsgilla kostnader Avskrivn vindskydd/spårmaskin Summa kostnader ÄRETS RESULTAT 2018-11-01- 2019-10-31 450,00 8 520,00 29 650,00 4 700,00 5 910,00 49 130,00 21 275,00 opo 79 199 135,00 -102 908,55 -5 227,00 Andra förbrukningsinventarier med en livslängd på mindre än ett år del av 5410, del av 5490, del av 5050 v311 tkr v319 Kostnader för inköp av dataprogram 5420 tkr Transportinventarier övrigt (v.g. specificera i kommentarsrutan sist i blanketten) v332 5430 tkr v333 Förbrukningsemballage 5440 tkr Förbrukningsmaterial (v.g. specificera i Förbrukningsinventarier Arbetsmaterial Biblar, psalmböcker och övriga böcker Ljus o blommor Livsmedel Övrigt förbrukningsmaterial Arbets- och skyddskläder Hyra av buss Köpta researrangemang Lämnade bidrag o gåvor till enskilda Lämnade bidrag o gåvor till org Artister, föredragsh. med F-skattsedel Resultat 2 mar 2018 Många har svårt att avgöra skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarie (konto 5410).

Hej vi har en liten byggfirma. Jag undrar vilken skillnad är mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarie.
Cykel pendeltågBilaga 2 3 Resultaträkning.pdf

Som du kommer att se i din kontoplan så finns det något som kallas förbrukningsinventarier (konto 5410) och något som kallas förbrukningsmaterial (konto 5460) 1.